Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam 1 Dong 1958

Face:

Flag Tower in Hanoi; coat of arms of Democratic Republuc of Vietnam; denomination;
Text:
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHÚ CỘNG HÒA = Democratic Republic of Vietnam;
NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM = National Bank of Vietnam;
MỘT ĐỒNG = One dong;

Back:

farmers in the rice field; date; denomination;
Text:
MỘT ĐỒNG = One dong;

Watermark:

12mm stars

P-71 D-34 1 Dong 1958

Vietnam banknote 1 Dong 1958, faceVietnam banknote 1 Dong 1958, back

P-71s D-S34 1 Dong 1958 SPECIMEN

Back:

overprint MẪU BẠC = Specimen
Vietnam banknote 1 Dong 1958 specimen, faceVietnam banknote 1 Dong 1958 specimen, back

P-71x D-PL34a 1 Dong 1958 propaganda counterfeit

These propaganga counterfeits were printed from 1965 by US Military Assistance Command, Vietnam, Saigon (in Tokyo, Philippines and Okinawa)

Face:


Text:
Tấm ảnh một đồng được in trên truyền đơn này để nhắc nhở dân chúng miền Bắc rằng sự xâm lăng của Đảng Lao Động đang phá hoại nền thịnh vượng của xứ sở và sự làm ăn của bạn.
= This picture of one dong is printed on this leaflet to remind the Northener that the invasion of the Workers Party is destroying the property of the country and your living.

Back:


Text:
Hãy nhìn kỹ lại thạp gạo của bạn. Năm nay thạp gạo của bạn có lẽ chỉ ít bằng nửa thạp gạo năm ngoái bởi vì bây giờ giá ở ngoài thị trường tự do thì cao mà gạo bán giá chính thức thì thiếu. Đảng Lao Động tiếp tục xâm lăng miền Nam đã làm cho xứ sở bạn và bạn nghèo thêm.
= Examine closely your rice jar. This year it's probably only half of last year because the price of rice on the free market is much higher than the price on the official market. The Workers Party continued invasion of the South has made you and your country poorer.
Vietnam banknote 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, faceVietnam banknote 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, back

P-71x D-PL34b 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, code 50

Face:


Text:
ĐỒNG TIỀN CÀNG NGÀY CÀNG MẤT GÍA. CHÍÊN TRANH CÀNG KÉO DÀI THÌ HÀNG HÓA CÀNG KHAN HIẾM VÀ VẬT GÍA CÀNG LÊN CAO. TIỀN TIẾT KIỆM CỦA ĐỒNG BÀO RỐT CUỘC SẾ HÓA THÀNH GIẤY LỘN.
= Money is worth less day by day. As the war goes on, there will be less goods and the prices will go higher. People's savings will become worthless paper.

Back:


Text:
ĐỒNG BÀO HÃY COI CHỪNG MỘT VỤ CẢI CÁCH TIỀN TỆ NHƯ HỒI NĂM 1959. ĐỒNG BÀO CÓ THỂ MẤT CẢ VỐN LIẾNG, CỦA MỒ HỒI NƯỚC MẮT.
= Beware of another money reform such as that of 1959. People may lose all their wealth, sweat and tears.
Vietnam banknote 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, faceVietnam banknote 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, back

P-71x D-PL34c 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, code 4540

Face:


Text:
Hãy coi chừng một cuộc cải (*) tiền tệ nữa. Các bạn có thể mất tất cả tài sản, công lao mồ hôi nước mắt của bạn.
= Beware of a further currency reforms. You may lose all property, the product of your work, sweat and tears.
(*) typo: missing word cách.

Back:


Text:
Đảng thì vung-phí tiền của đồng-bào vào một cuộc chiến-tranh tuyệt-vọng. Khi chiến-tranh còn tiếp-diễn, sẽ chẳng có gì mấy để mua. Chiến-tranh thì tàn-phá quê-hương đồng-bào. Tiền đồng-bào để dành sẽ trở nên vô-giá.
= The party wastes the money of your comrades in a hopeless war. While the war is going on, there is nothing much to buy. The war will destroy your countrymen's homes. Your countrymen's money will become worthless.
Vietnam banknote 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, faceVietnam banknote 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, back

P-71x D-PL34c 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, code 4540, vertical

Face:

same as above, but with the typo fixed;
Text:
Hãy coi chừng một cuộc cải cách tiền tệ nữa. Các bạn có thể mất tất cả tài sản, công lao mồ hôi nước mắt của bạn.
= Beware of a further currency reforms. You may lose all property, the product of your work, sweat and tears.

Back:

same as above
Vietnam banknote 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, faceVietnam banknote 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, back

P-71x D-PL34d 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, code 4543

Face:

same as above, with missing cách;

Back:

same as above
Vietnam banknote 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, faceVietnam banknote 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, back

P-71x D-PL34d 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, code 4543, vertical

Face:

same as above, with the typo fixed;

Back:

same as above
Vietnam banknote 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, faceVietnam banknote 1 Dong 1958 propaganda counterfeit, back