Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam 1,000,000 Dong Ngan Phieu 1993

Face:

denomination; expiration date;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
CÓ GIÁ TRỊ THANH TOÁN ĐẾN NGÀY 30-9-1993 = Valid for payment until 09/30/1993;
MỘT TRIỆU ĐỒNG = One million dong;
Seal:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM / THỐNG ĐỐC = State Bank of Vietnam / Governor;

Back:

denomination;
Text:
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;

Watermark:

Square flowers

P-114s 1,000,000 Dong 1993 (30-09-1993) SPECIMEN

Face:

overprint MẪU = Specimen
Vietnam banknote Ngan Phieu 1000000 Dong 1993 (30-09-1993) specimen, faceVietnam banknote Ngan Phieu 1000000 Dong 1993 (30-09-1993) specimen, back