Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam 500,000 Dong Ngan Phieu 2000

Face:

denomination; expiration date;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
NĂM TRĂM NGHÌN ĐỒNG = Five hundred thousand dong;
CÓ GIÁ TRỊ THANH TOÁN ĐẾN NGÀY 31.8.2000 = Valid for payment until 08/31/2000;
Hologram:
Temple;

Back:

denomination;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
NĂM TRĂM NGHÌN ĐỒNG = Five hundred thousand dong;

Watermark:

Phoenix

P-113s 500,000 Dong 2000 (31-08-2000) SPECIMEN

Face:

overprint MẪU = Specimen
Vietnam banknote Ngan Phieu 500000 Dong 2000 (31-08-2000) specimen, faceVietnam banknote Ngan Phieu 500000 Dong 2000 (31-08-2000) specimen, back