Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

North Vietnam 50 Xu 1948

Face:

Ho Chi Minh; denomination;
Text:
VIỆT NAM DÂN CHÚ CỘNG HÒA = Democratic Republic of Vietnam;
GIẤY BẠC VIỆT NAM = Banknote of Vietnam;
THEO SẮC LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM KẺ NÀO LÀM GIẢ HOẶC CỐ HÀNH ĐỘNG PHÁ HOẠI TỞ GIẤY BẠC CỦA CHÍNH PHỦ SẼ BỊ TRỪNG TRỊ THEO QUÂN PHÁP
= According to the Government of Vietnam decree, those who counterfeit or damage the paper money of the government will be punished in accordance with military justice;

Back:

soldier and farmer; denomination;
Text:
NAM HAO = 五毛 = Five hao (50 xu);
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH = Minister of Finances
[signature: Lê Văn Hiến];
GIÁM-ĐỐC NGÂN KHỐ TRUNG = Director of the National Government Treasury
[signature: Nguyễn Văn Khoát];

Watermark:

Star with VN in circle

P-14a D-14B 50 Xu 1948

Serial number:

green
North Vietnam banknote 50 Xu 1948, faceNorth Vietnam banknote 50 Xu 1948, back

P-14b D-14A 50 Xu 1948

Serial number:

red - narrow
North Vietnam banknote 50 Xu 1948, faceNorth Vietnam banknote 50 Xu 1948, back

P-14s D-S14A 50 Xu 1948 SPECIMEN

Back:

overprint LÀM MẪU = Sample

Serial number:

red - wide
North Vietnam banknote 50 Xu 1948 specimen, faceNorth Vietnam banknote 50 Xu 1948 specimen, back