Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam Commemorative Coins: Sports

KM#23 1986 100 Dong

Vietnam 100 Dong 1986 coin, ski, obverseVietnam 100 Dong 1986 coin, reverse
.999 silver

Obverse:

coat of arms of Vietnam Socialist Republuc; date; denomination;
Text:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Socialist Republic of Vietnam;

Reverse:

skier;
Text:
THẾ VẬN HỘI Ô-LIM-PIC MÙA ĐÔNG XV = XVth Winter Olympic Games;
GAN-GA-RY 1986 = Calgary 1986

KM#24 1986 100 Dong

Vietnam 100 Dong 1986 coin, fencing, obverseVietnam 100 Dong 1986 coin, reverse
.999 silver

Obverse:

coat of arms of Vietnam Socialist Republuc; date; denomination;
Text:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Socialist Republic of Vietnam;

Reverse:

fencer;
Text:
THẾ VẬN HỘI Ô LIM PIC MÙA HÈ = Summer Olympic Games;
1988 (Seoul)

KM#29 1989 100 Dong

Vietnam 100 Dong 1989 coin, soccer, obverseVietnam 100 Dong 1989 coin, reverse
.999 silver

Obverse:

coat of arms of Vietnam Socialist Republuc; denomination;
Text:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Socialist Republic of Vietnam;

Reverse:

soccer player; date;
Text:
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI LẦN THỨ XIII = XIIIth FIFA World Cup;
MÊ HI CÔ = Mexico;

KM#26 1988 100 Dong

Vietnam 100 Dong 1988 coin, soccer, obverseVietnam 100 Dong 1988 coin, reverse
.999 silver

Obverse:

coat of arms of Vietnam Socialist Republuc; denomination;
Text:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Socialist Republic of Vietnam;

Reverse:

soccer players; date;
Text:
GIẢI BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU = European Soccer Championship;
CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC = Federal Republic of Germany;

Mintmark:

"key" (Havana Mint)

KM#27 1989 10 Dong

Vietnam 10 Dong 1989 coin, soccer, obverseVietnam 10 Dong 1989 coin, reverse
copper-nickel

Obverse:

coat of arms of Vietnam Socialist Republuc; denomination;
Text:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Socialist Republic of Vietnam;

Reverse:

soccer player; date;
Text:
GIẢI BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI = World Soccer Championship;
1990 I-TA-LI-A = 1990 Italy

KM#30 1989 100 Dong

Vietnam 100 Dong 1989 coin, soccer, obverseVietnam 100 Dong 1989 coin, reverse
.999 silver

Obverse:

coat of arms of Vietnam Socialist Republuc; denomination;
Text:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Socialist Republic of Vietnam;

Reverse:

soccer player; date;
Text:
GIẢI BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI = World Soccer Championship;
1990 I-TA-LI-A = 1990 Italy

KM#31 1989 100 Dong

Vietnam 100 Dong 1989 coin, rowing, obverseVietnam 100 Dong 1989 coin, reverse
.999 silver

Obverse:

coat of arms of Vietnam Socialist Republuc; denomination;
Text:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Socialist Republic of Vietnam;

Reverse:

rowers; date;
Text:
THẾ VẬN HỘI LẦN THỨ XXV = XXVth Olympic Games;
BARCELONA 1992

KM#32 1990 100 Dong

Vietnam 100 Dong 1990 coin, hockey, obverseVietnam 100 Dong 1990 coin, reverse
.999 silver

Obverse:

coat of arms of Vietnam Socialist Republuc; denomination;
Text:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Socialist Republic of Vietnam;

Reverse:

hockey players; date;
Text:
THẾ VẬN HỘI MÙA ĐÔNG XVI = XVIth Winter Olympic Games;
ALBERTVILLE 1992

KM#34 1991 100 Dong

Vietnam 100 Dong 1991 coin, soccer, obverseVietnam 100 Dong 1991 coin, reverse
.999 silver

Obverse:

coat of arms of Vietnam Socialist Republuc; denomination;
Text:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Socialist Republic of Vietnam;

Reverse:

soccer players; date;
Text:
CÚP BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI LẦN THỨ XV = XVth World Soccer Cup;
HOA KỲ 1994 = USA 1994

KM#46 1992 10 Dong

Vietnam 10 Dong 1992 coin, soccer, obverseVietnam 10 Dong 1992 coin, reverse
copper

Obverse:

coat of arms of Vietnam Socialist Republuc; denomination;
Text:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Socialist Republic of Vietnam;

Reverse:

soccer player in front of the US Capitol; date;
Text:
CÚP BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI LẦN THỨ XV = XVth World Soccer Cup;
HOA KỲ 1994 = USA 1994

KM#70 1992 100 Dong

Vietnam 100 Dong 1992 coin, soccer, obverseVietnam 100 Dong 1992 coin, reverse
.999 silver

Obverse:

coat of arms of Vietnam Socialist Republuc; denomination;
Text:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Socialist Republic of Vietnam;

Reverse:

soccer player in front of the US Capitol; date;
Text:
CÚP BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI LẦN THỨ XV = XVth World Soccer Cup;
HOA KỲ 1994 = USA 1994

KM#47 1995 100 Dong

Vietnam 100 Dong 1995 coin, gymnastics, obverseVietnam 100 Dong 1995 coin, reverse
.999 silver

Obverse:

coat of arms of Vietnam Socialist Republuc; denomination;
Text:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Socialist Republic of Vietnam;

Reverse:

gymnast; medal with Athena's head; date;
Text:
TỪ ATEN ĐẾN ATLANTA = From Athens to Atlanta;
1996