5 Piastres 1876-1907

P-35 5 Piastres 6-3-1907, Saigon

back to First Type: 1876-1907